Selamat datang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten

  • (0272) 322 780
  • mtsnklaten@yahoo.com

Juara 1 Lomba MTQ tingkat pelajar Kabupaten Klaten

"Kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri; ditaklukkan oleh diri sendiri adalah hal yang paling memalukan dan keji." 

Alwan Zainul Muttaqin membuktikan kemenangannya dengan menaklukkan dirinya sendiri mewakili Kecamatan Klaten Utara dalam ajang MTQPelajar tingkat kabupaten Klaten.

Bakatnya dalam bidang tilawah membawanya menjadi juara 1 tilawah putra tingkat Kabupaten Klaten.

 

Juara 1 Lomba MTQ tingkat pelajar Kabupaten Klaten